Hva skjer i Bestum Strykeorkester før sommeren

Kjære alle sammen, her følger litt oppdatert informasjon om orkesterøvelser og planer fremover

Status orkesterøvelser på mandager, Lilleaker Folkets Hus

Det har nå vært gjennomført orkesterøvelser to mandager på rad. 

Tilbakemeldingene er at dette fungerer veldig bra og at gleden ved å kunne møtes og spille sammen igjen er stor!

Vi vil nå utvide låneavtalen med Lilleaker Folkets Hus, med orkesterøvelser 25/5, 8/6 og 15/6 og det er satt opp egne foreldrevakter på disse mandagene.

(For ordens skyld presiserer vi at de opprinnelige terminlistene med foreldrevakter og øvinger på onsdager utgår denne våren)

Foreldrevakter på mandager, Lilleaker Folkets Hus:

Tusen takk til foreldrevakter som stiller opp på litt kortere varsel enn normalt!

Hva skjer med individuell undervisning?

Skolen har innstilt all utleie av skolelokaler fram til sommeren, men styret er i dialog med ulike andre aktører om mulighet for å få benytte lokaler til individuell undervisning. Vi håper det blir mulig å få til en løsning de siste ukene før sommeren, men utfallet er foreløpig usikkert. Vi kommer tilbake med informasjon når vi vet noe.

Sommerkonsert!

I forbindelse med at myndighetene åpner for arrangementer med inntil 200 personer fra den 15.juni, så planlegges det for en utendørs sommerkonsert med Bestum Strykeorkester onsdag den 17.juni. Dette blir forholdene tatt i betraktning et lav-terskel opplegg hvor fokus er musikkglede og samhold. 

Vi tror likevel dette kan bli et fint punktum på en nokså annerledes vårsesong og vil komme tilbake med detaljer omkring tid og sted for konserten.

Hilsen

Styret Bestum Strykeorkester

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Oppdatert informasjon om gjenåpning av orkesterøvelser

Som annonsert i blogginnlegg 5.mai så planlegges det nå for åpning av orkesterøvelsene fra og med mandag 11.mai i Lilleaker Folkets Hus.

Dette gleder vi oss til!

Her følger litt oppdatert informasjon

Merk: av praktiske årsaker er øvingstidene endret.

Oppdaterte øvingstider på mandager fremover er som følger:

Kl 16.00-17.00: Aspirantorkesteret

Kl 17.30-18.30: Hovedorkesteret

Kl 19.00-20.00: Kammerorkesteret

Foreldrevaktene førstkommende mandag 11.5:

Aspirantorkesteret: Stuvland  + Skagestad

Hovedorkesteret: Stachowski

Kammerorkesteret: Halvorsen/Hvamstad

Styret jobber med å få de praktiske tingene på plass slik at gjennomføringen av øvelsene kan foregår så smidig som mulig for alle, men også innenfor forsvarlige rammer med hensyn til smittevernbestemmelser.

Foreldrevaktene vil som nevnt ha en viktig rolle i håndhevelsen av smittevernbestemmelsene og det er derfor utarbeidet en egen rutine til foreldrevaktene i Bestum Strykeorkester.

Rutine for gjennomføring av orkesterøvelser for 

Bestum strykeorkester mai og juni 2020

Bestum strykeorkester starter opp med orkesterøvelser igjen. Øvelsene blir annerledes enn de var før fordi vi skal gjennomføre de nødvendige smitteverntiltak. Norsk Musikkråd har laget en veileder som vi bygger denne rutinen på. https://www.musikk.no/nmr/om-oss/medlemsorganisasjoner/ressurser-for-medlemmer/veileder-smittevern-for-musikkovelser

Prinsippene for orkesterøvelser i koronatiden

Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser

Dette er et ansvar for foreldre, lærere og barn.

God hygiene

Håndhygiene og vasking/desinfisering av kontaktflater skal gjennomføres

Ingen fysisk nærkontakt mellom personer

Vi praktiserer avstand på minimum 1 meter. Klarer vi å unngå å ta på hverandre, og å holde avstand, kan vi slippe at mange må i karantene hvis noen blir syke. Covid-19 kan smitte asymptomatisk (før man merker det selv). Barna er i kohorter på skolen, da kan de ha nærkontakt. For orkesterøvelsene må vi praktisere avstand.

Ingen sambruk av instrumenter og utstyr

Nødvendig hjelp til å stemme instrumentet er greit, men ellers unngår vi å ta på hverandres instrumenter 

Øvingslokalet må være egnet: Nok plass til utøvere og utstyr

Vi har øvelsene på Folkets hus på Lilleaker. Der har vi nok plass, og vi er ikke flere enn at vi kan ha fulle orkesterøvelser.

Musikernes oppgaver

  1. Alle må vaske hendene når de kommer til lokalet, før de kler av seg og pakker ut instrument og finner plassen sin.
  2. Sitte på plassen og være flinke til å holde avstand til de andre
  3. Kose seg med å spille sammen med orkesteret.

Foreldrevaktens oppgaver

  1. Komme 20 min før øvelsen begynner, sette ut notestativer og stoler sammen med dirigentene før musikerne kommer. Stoler skal stå med minimum 1 meter avstand til andre. Alle skal ha ett notestativ hver. 
  2. Ta imot elevene utenfor inngangen 10 min før øvelsen begynner og vise elevene hvor de skal pakke opp instrumentene.
  3. Slippe to og to elever ned til toalettene i kjelleren for å vaske hender. Dirigentene viser elevene til plassene sine når de kommer opp.
  4. Passe på at barna overholder 1-metersregelen under øvelsen og mens de er i lokalet.
  5. Vaske av overflater (notestativer, stoler/krakker, evt dørhåndtak) før neste orkester kommer. 

Foreldrenes oppgaver

  1. Informere barna om hvordan øvelsene skal gjennomføres.
  2. Ikke bli med inn i lokalet med mindre det er nødvendig.

Mvh Styret

Bestum Strykeorkester

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Fysiske orkesterøvelser starter opp igjen!

Kjære alle sammen.

Dette har vært en spesiell vår for alle, også for Bestum Strykeorkester.

Vi er glade for at myndighetene nå har åpnet for orkesterøvelser, under forutsetning av at det blir gjort på en smittevernfaglig forsvarlig måte

De vanlige øvingslokalene på Bestum Skole kan imidlertid ikke benyttes. Dette fordi skolen kun er delvis åpnet (1-4 trinn), øvrig aktivitet i skolens lokaler bør derfor begrenses.

Styret har derfor undersøkt ulike alternativer og kan med glede informere om at vi har fått leie Lilleaker Folkets hus på mandager framover, slik at vi kan gjennomføre orkesterøvelser for våre tre orkestre: aspirant, hoved- og kammerorkesteret.

Styret har også orientert Kulturskolen i Oslo Kommune, som synes dette er en god løsning.

Vi følger et opplegg som sikrer at vi ikke er flere personer tilstede enn det lokalet tillater ut fra angivelsene i veileder utarbeidet av Norsk Musikkråd. Det legges opp til én time øvelse for hvert av orkestrene og det blir tilstrekkelig lange pauser mellom øvelsene til at vi kan gjennomføre renhold mm. Det vil også bli sørget for at de nødvendige avstandskrav mellom elevene overholdes.

NB. Individuell undervisning vil inntil videre være nettbasert.

Øveplanen på mandager blir slik:

Kl 16.00-17.00: Kammerorkesteret

Kl 17.30-18.30: Aspirantorkesteret

Kl 19.00-20.00: Hovedorkester

Foreldrevaktene førstkommende mandag 11.5:

Aspirantorkesteret: Stuvland

Hovedorkesteret: Stachowski

Kammerorkesteret: Halvorsen/Hvamstad

Foreldrevaktene har et veldig viktig ansvar i forhold til rengjøring/håndvask og å sørge for at elevene ikke går for tett inn og ut av lokalet. Det vil følge egen informasjon til foreldrevaktene om hvordan vi avvikler øvelsene.

Vi oppfordrer også foreldrene/elevene om å stemme instrumentene så godt de kan før øvelsen. Lærerne skal helst unngå å ta på elevenes instrumenter

Vi gleder oss til å møtes og spille sammen igjen!

Mvh styret

Bestum Strykeorkester

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Hva skjer framover for Bestum strykeorkester?

Dette er spesielle tider, vi håper det er bra med alle musikerne våre og alle familiene til tross for at svært mye er annerledes om dagen.

Siden skolene ble stengt har lærerne gitt individuelle timer via skype, zoom eller lignende. Dette er selvsagt ikke det samme som en vanlig time, men vårt inntrykk er at det fungerer ok for de fleste. Det ser ut til at vi vil fortsette en stund til med individuelle timer som fjernundervisning.

Styret vil nå framover jobbe med et opplegg der musikerne kan møtes i mindre grupper (mini-orkesterøvelser). Målet er at alle skal få møte og spille sammen med andre fra sitt orkester noen ganger i løpet av mai og juni. Vi vil komme tilbake med informasjon når vi vet mer om hva som er mulig å få til innenfor rammene som gjelder for smittevernfaglig forsvarlig drift, og ut fra hva vi kan disponere av lokaler.

Våren 2020 har nå mange avlyste arrangementer; konserthuskonsert, huskonserter, og UNOF-konserter. Planen var å reise til Saltø 5-7. juni, men dette må vi også avlyse. Det er lite sannsynlig at smitteverntiltakene i Norge vil endres på en måte som gjør det tilrådelig å samles ca. 60 til 80 mennesker der vi deler kjøkken og bad, og vi vil alle få 14 dagers karantene ved hjemkomst. Det er med tungt hjerte vi må avlyse, men vi får glede oss til Saltø 2021 som blir 28. til 30. mai. Det samme gjelder for sommerkonserten.

Vi sender varme tanker til alle fiolinister, bratsjister og cellister og familier. Det kommer med informasjon her når vi vet mer.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Individuell undervisning avlyst

Vi har fått følgende beskjed fra Oslo kulturskole:
På grunn av den siste utviklingen tilknyttet koronautbruddet avlyses all undervisning i Oslo kulturskole fra i dag (onsdag 11/3). Ledelsen i Kulturskolen følger situasjonen fortløpende.
Oslo kommune legger ut informasjon på kommunens web sider.
Oslo kulturskole forholder seg til de retningslinjer som er gitt fra kommunens ledelse og øvrige myndigheter.

Mer informasjon finner dere her:  https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronavirussykdom-1

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Hva skjer denne uken etter at Konserthuskonserten ble avlyst?

Vi håper alle har fått med seg at konserten fredag er avlyst. Informasjon fra Oslo kulturskole. De opplyser at alle som har kjøpt billetter vil få det refundert på det kortnummer som ble brukt ved kjøp av billett.

Vi forsøker så langt det lar seg gjøre å gjennomføre individuelle timer tirsdag, onsdag og torsdag denne uken istedenfor fellesøvelsene. Det er imidlertid noen av lærerne som har påtatt seg andre forpliktelser, siden det egentlig skulle være fellesøvelser. Alle vil derfor få e-post med beskjed fra sin lærer om det blir time.  Det vil ikke bli orkesterøvelser denne uken.

Neste uke (torsdag 19/3) ønsker vi flere nye aspiranter velkommen i Aspirantorkesteret, det blir fint!

 

 

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

KONSERTHUSKONSERT OG ØVELSER AVLYST

Vi har nå fått beskjed om at Konserthuskonsertene og alle øvelsene denne uken er avlyst pga av korona-utbruddet og faren for smitte.

Vi kommer tilbake med info om det blir vanlig undervisning på Bestum onsdag og torsdag.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Konsert og koronavirus

Vi har vært i kontakt med Kulturskolen om øvingene og konserten i Konserthuset på fredag. Kulturskolen følger retningslinjene til Osloskolen når det gjelder koronasmitte. De er i dialog med helsemyndighetene og vurderer foreløpig at konserten kan bli arrangert. Det er planlagt å ha antibac-dunker på øvelsene på Engebråten og Manglerud. Det er også viktig å minne barna på å vaske hendene sine i pausen.

Dersom utviklingen gjør at helsemyndighetene og Kulturskolen endrer vurdering gir vi beskjed på blogg og foreldregruppen på FB straks vi får vite noe.

Publisert i Uncategorized | 1 kommentar

Travel uke med øvinger og konsert

Kommende uke blir travel for våre musikere. Det blir fellesøvinger på Engebråten skole og Manglerud skole for både Aspirantorkesteret, Gateorkesteret (Hovedorkesteret) og Showorkesteret (Kammerorkesteret) på mandag og torsdag. Showorkesteret skal i tillegg øve på tirsdag. Fredag er den store konserten på Konserthuset!

Vi minner om at alle må ha med seg matpakke, vannflaske og notestativ på fellesøvelsene. Husk å merke notestativ, instrument, instrumentkasse og bue med navn. Det kan være styr å få bragt og hentet barn opp til Engebråten og til Manglerud. Vi håper dere har fått laget kjøreavtaler sammen, hvis ikke oppfordrer vi dere å gjøre det nå. På konsertdagen er det bare Showorkesteret som skal ha med notestativ.

Denne uken blir det verken individuelle timer eller vanlige orkesterøvelser.

Plan på fredag er:

Frammøte i konserthusets foajé Prøvetid på scenen
14:45 (Showorkester) 15:15-15:55
15:35 ( Ungdomsorkester ) 16:05-16:50
16:30 (Gateorkester) 17:00-17:45
17:25 (Aspirantorkester) 17:55-18:30
18:30 Åpner for publikum
19:00 Konsert

Barna deles inn i grupper og det er satt opp foreldrevakt som følger barna før og under konserten. Dere har fått e-post med informasjon om oppgavene før og under konserten og om informasjonsmøte.  

Har dere billetter til overs? Ta kontakt, for vi har foreldre i orkesteret som mangler billetter. 

Vi gleder oss til en fin konsert!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Årsmøte onsdag 26. februar kl 18

Styret minner om årsmøtene for både Bestum strykeorkester (BSO) og Bestum strykeorkester Aspirant (BSOA). Vi starter opp kl 18 i ett av klasserommene i 1. etasje i B-bygget.

Innkalling og årsmøtepapirer er sendt alle på e-post.

Det blir kaffe, te og kjeks.  Velkommen til alle!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar