Kontaktinfo til lærere i Bestum Strykeorkester

Vi har fått melding om at det har vært litt tekniske problemer med å nå lærere på Kulturetatens mail.

Vi håper dette problemet er midlertidig.

I mellomtiden kan dere foreldre finne kontaktinfo og alternative mailadresser på noen av lærerne her:

https://bestumstrykerne.wordpress.com/var-instruktorer/

Mvh

Styret Bestum Strykeorkester

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Årsmøter onsdag 17. februar 2021 kl. 18 på zoom

Styret ønsker alle velkommen til årsmøtene i Bestum Strykeorkester. I år blir det digitale årsmøter på zoom. Lenke til møtet og årsmøtedokumentene er nå sendt alle foreldre på e-post.

Bestum strykeorkester består av de to organisasjonene Bestum strykeorkester BSO (der elevene i Hovedorkesteret og Kammerorksteret er med) og Bestum strykeorkester Aspirant BSOA (der rekruttene og aspirantene er medlemmer).

Årsmøtene til BSO avholdes onsdag 17. februar 2019 kl 18.00 og årsmøtet i BSOA kommer rett etter. Foreldre i BSOA oppfordres sterkt til å komme kl 18.

Vel møtt!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Informasjon om diverse kurs

Sommerkurs

UNOF (de Unges Orkesterforbund) arrangerer hvert år mange flotte sommerkurs rundt om i landet og hvert år legger vi ut informasjon om dette på bloggen.

Selv om vi alle fremdeles står i en krevende situasjon som legger begrensninger på det meste, så er det lov å håpe på at det i løpet av året blir mulig å delta på denne typen aktiviteter.

Se derfor http://orkester.no/kurs/ for mer informasjon.

De av elevene våre som har vært på sommerkurs har alltid kommet begeistret tilbake😊

Det finnes også støtteordninger hvor man kan søke om prisreduksjon.

Digitalt dirigentkurs

Kurset er gratis og i utgangspunktet forbeholdt kommuner i Viken, men vi har fått bekreftet at det i år er mulig for elever i Oslo å søke også.

Påmeldingen er åpen helt fram til samme dag som kurset starter 

https://www.ungmusikk.no/l/invitasjon-til-kurs-i-direksjon/

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Vi starter opp med fysisk undervisning igjen!

Hei alle sammen.

Fra midten av forrige uke ble det igjen åpnet for at barn og unge til og med ungdomsskolealder, kan drive med organiserte idretts- og fritidsaktiviteter innendørs i Oslo.

Dette betyr at både individuelle timer og orkesterøvelser vil foregå fysisk fra og med uke 6.

Vi minner samtidig om viktigheten av at det foruten elevene, bare er lærere og foreldrevakter som har anledning til å oppholde seg i skolebygget.

Foreldre kan med andre ord ikke gå inn i bygningen, men leverer og henter barna ved inngangen til skolebygget hvor lærere/foreldrevakt tar imot barna.

Siden smitteverntiltakene vi har forholdt oss til hittil er de samme, fortsetter vi med kortere øvelser for orkestrene uten pauser.

Tidspunktene er:

Aspirantorkester: torsdager kl 17.15-18.15

Hovedorkesteret: onsdager kl 18.00-19.15

Kammerorkester: onsdager kl 18.00-19.15

Hilsen

Styret

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Oppdatering – musikkundervisning ut januar

Oslo Kommune har besluttet at alle kultur- og fritidstilbud i Oslo stenges for å hindre koronasmitte.

Reglene gjelder i første omgang fra lørdag 23. januar fram til 31. januar 2021.

For Bestum Strykeorkester betyr dette inntil videre fortsatt digital undervisning, både orkesterøvelser og individuelle timer.

Mvh

Styret BSO

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Årsmøtene for Bestum Strykeorkester

Kjære foreldre til musikere i Bestum strykeorkester 

Bestum Strykeorkester består av de to organisasjonene Bestum strykeorkester BSO (der elevene i Hovedorkesteret og Kammerorkesteret er medlemmer) og Bestum strykeorkester Aspirant BSOA (der rekruttene og aspirantene er medlemmer).

Årets årsmøter i de to organisasjonene våre blir i 2021 digitalt på zoom.

Årsmøtet til BSO blir onsdag 17. februar 2021 kl 18.00, og årsmøtet i BSOA er rett etter ca kl 19.00, se vedlagte innkallinger.

Vi har felles styre for de to organisasjonene. Valg til styret for BSOA vil være på BSOs årsmøte, og medlemmene til BSOA har stemmerett.

Vi oppfordrer foreldre til rekrutter og aspiranter å delta fra kl 18.

Frist for å melde inn saker til behandling på årsmøtet er onsdag 3. februar 2021


Mvh Styret i BSO og BSOA

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Orkesterøvelser uke 3

Hei alle sammen. 

Vi fortsetter denne uken med orkesterøvelser på Zoom for Hoved- og Kammerorkesteret. 

Vi avventer eventuelle oppdaterte retningslinjer fra Oslo Kommune og vil komme tilbake til hva det betyr for Bestum Strykeorkester så snart vi vet mer. 

Foreldre har fått Zoom-lenke og praktisk informasjon på e-post. 

Mvh 

Styret 

Bestum Strykeorkester 

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Orkesterøvelser på Zoom!

I morgen arrangerer vi orkesterøvelser på Zoom for Hoved- og Kammerorkesteret.

Foreldre har fått Zoom-lenke og praktisk informasjon på e-post.

Mvh

Styret

Bestum Strykeorkester

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Oppdatering 6.januar – oppstart av musikkåret 2021

I dag ble det kjent at Byrådet forlenger den sosiale nedstengingen av Oslo, foreløpig til den 21.januar.

I tillegg utvides forbudet mot innendørs fritidsaktiviteter til også å gjelde barn i barneskolealder og yngre.

For oss i Bestum Strykeorkester betyr dette dessverre at all individuell undervisning, også for de yngste, må foregå digitalt de neste to ukene.

Lærerne tar kontakt med foreldre og avtaler tidspunkt for digital undervisning.

Hilsen

Styret

Bestum Strykeorkester

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Oppdatering – Oppstart av musikkåret 2021

Avlysning av orkesterøvelser

I ettermiddag har regjeringen kunngjort nye og innskjerpede nasjonale smittetiltak.

(Som følge av dette kan dere se bort fra melding på bloggen tidligere i dag)

De nye tiltakene innebærer blant annet at alle organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales utsatt til 18.januar. Dette gjelder også alle aktiviteter som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter.

For Bestum Strykeorkester sin del må vi derfor avlyse alle orkesterøvelser de neste to ukene.

Individuell fysisk undervisning for alle barneskolelever opprettholdes inntil videre.

Øvrige elever får individuell digital undervisning.

Vi tar forbehold om at det kan komme ytterligere begrensninger, fra for eksempel Oslo Kommune.

Lærerne tar kontakt med foreldre dersom det er behov for spesielle tilpasninger/endringer.

Foreldre kan også ta kontakt med lærere ved spørsmål.

Mvh

Styret Bestum Strykeorkester

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar