Utmeldingsskjema

Bestum strykeorkester – Utmeldingsskjema

Send oss disse opplysningene på e-post til  bestumstryk@gmail.com
(klipp og lim inn i en epost)

Navn_     melder seg herved ut av Bestum strykeorkester

Fødselsdato og år___

Skole og klassetrinn____

Instrument (fiolin/cello)____

Jeg har spilt i orkesteret i  (antall år).

Påbegynt semester betales fullt. Innbetalt semesteravgift refunderes ikke. Dette gjelder både orkesteravgiften og for individuelle timer.

Er kontingent for inneværende semester betalt?:   Ja / Nei

Merknader: ___

Ved utmelding skal instrument leveres tilbake til orkesteret.

Er instrument levert tilbake til orkesteret?: Ja / Nei

Har du fått en kvittering for at det er innlevert?:  Ja / Nei

Merknader: ___

Dato: _              201x___

X_                                                                                         X_

Foresattes underskrift                                                       Elevens underskrift

  • All inn- og utmelding skal skje skriftlig og sendes styret.
  • Vil man melde seg ut eller søke om permisjon, må dette gjøres innen 1. desember for vårsemesteret og innen 1. juli for høst-semesteret.