Bilder, film og lyd

Julekonsert i Bestum kirke 10. desember 2011

Deilig er jorden – begge orkestrene

Hør flere innslag her.