Semesteravgift

Orkesterkontingent

 • Bestum strykeorkester Aspirant – BSOA (NOK 1.200/semestser)
 • Bestum strykeorkester (BSO) Hovedorkester og kammerorkester (NOK 1.200/semestser)

Det gis søskenmoderasjon fra 2. barn. Orkesterkontigenten for søsken er NOK 600.

Ukentlig instrumentundervisning

 • 2 elever sammen i 40 min. (NOK 2.300/semester)
 • Enkeltundervisning i 30 min. (NOK 3.500/semester)

Instrumentleie

 • Instrument med bue og kasse (NOK 500/semester)

Individuell instrumentundervisning  tilbys i fiolin, bratsj og cello for rekrutter og orkestermedlemmer. 

 • Undervisningen følger skolens normalår med 35 undervisningsuker i året (15 uker på høstsemesteret og 20 uker på vårsemesteret). 
 • For rekrutter og aspiranter kan vi tilby undervisning i grupper av 2 med 4o minutter/uke.
 • Til elever  som har spilt ett år eller lenger tilbys individuell undervisning med 30 minutter/uke.
 • Det gis 2 prøvetimer før medlemskapet er bindende for det semesteret. Vil man melde seg ut eller søke om permisjon, må dette gjøres innen 1. desember for vår-semesteret og innen 1. juli for høst-semesteret. Dersom man melder seg ut før semesterslutt gis det ikke refusjon. Dette gjelder både for orkesteravgift og for de individuelle timene.
 • Avgiften for instrumentundervisning er en semesterpris, ikke en timepris. Lærerne har rett til 2 dager med sykefravær i året. Dersom en lærer har hatt sykefravær skal læreren prøve å ta igjen timene i etterkand med de elevene det gjelder. Dersom dette ikke er mulig gis det ikke refusjon for de tapte timene..

Instrumenter

 • Alle som deltar i orkester eller får individuell undervisning gjennom BSO har rett til å leie instrument.
 • Tilbudet omfatter kun instrumenter av ¼, ½ eller ¾ størrelse. Når eleven har nådd voksen størrelse, forutsettes kjøp av eget instrument. 
 • Leie av instrument inkluderer normalt vedlikehold av instrumentet og reparasjon/utskifting av bue. 
 • Alle medlemmene i orkesteret har ulykkesforsikring og instrumentforsikring gjennom orkesterets medlemskap i UNOF (De unges orkesterforbund).

Orkesteret er en foreldredrevet organisasjon som består av 2 økonomiske enheter:

 • Bestum strykeorkester (BSO)  er det opprinnelige orkesteret. Her inngår  hoved- og kammerorkestrene. All individuell undervisning, instrumentleie og felles aktiviteter inngår under BSO.
 • Bestum strykeorkester Aspirant (BSOA) omfatter rekruttene og aspirantorkesteret.

Orkestrenes økonomi besluttes av foreldrene på årsmøtene til orkestrene, og forvaltes av de valgte styrene for orkestrene. Inntektene består i hovedsak av medlemskontingent og offentlig støtte.