Hva koster det?

Her får du en oversikt over hva det koster å være med i Bestum strykeorkester Aspirant eller Bestum strykeorkester. Vi vil  presisere at ingen barn eller unge skal være ekskludert fra å kunne delta på grunn av økonomi. For rabatterte løsninger eller betalingsfritak, ber vi om at det tas kontakt med styreleder Guillaume Lescofit, tlf : 908 29 141.

Etter årsmøtet i 2023 har styret vedtatt nye reduserte satser som følger:

Orkesterkontingent/medlemskontingent

 • Medlemskontingent for rekrutter (150,-/semester)
 • Bestum strykeorkester Aspirant – BSOA (NOK 900,-/semestser)
 • Bestum strykeorkester (BSO) Hovedorkester og Kammerorkester (NOK 900,-/semester)

Det gis søskenmoderasjon ved at orkesterkontigenten for barn nr. 2 er NOK 450,-/semester.

Ukentlig instrumentundervisning

 • 2 elever sammen i 40 min. (NOK 2.800,-/semester)
 • Enkeltundervisning i 30 min. (NOK 3.500,-/semester)

Instrumentleie

 • Instrument med bue og kasse (NOK 350,-/semester)

Individuell instrumentundervisning  tilbys i fiolin, bratsj og cello for rekrutter og orkestermedlemmer. 

 • Undervisningen følger skolens normalår med 35 undervisningsuker i året (15 uker på høstsemesteret og 20 uker på vårsemesteret). 
 • For rekrutter og aspiranter kan vi tilby undervisning i grupper av 2 med 40 minutter/uke, eventuelt individuell undervisning med 30 minutter/uke.
 • Til elever  som har spilt ett år eller lenger tilbys individuell undervisning med 30 minutter/uke.
 • Det gis 2 prøvetimer før medlemskapet er bindende for det semesteret. Vil man melde seg ut eller søke om permisjon, må dette gjøres innen 1. desember for vår-semesteret og innen 1. juli for høst-semesteret. Dersom man melder seg ut før semesterslutt gis det ikke refusjon. Dette gjelder både for orkesteravgift og for de individuelle timene.
 • Avgiften for instrumentundervisning er en semesterpris, ikke en timepris. Lærerne har rett til 2 dager med sykefravær i året. Dersom en lærer har hatt sykefravær skal læreren prøve å ta igjen timene i etterkant med de elevene det gjelder. Dersom dette ikke er mulig gis det ikke refusjon for de tapte timene..

Instrumenter

 • Alle som deltar i orkester eller får individuell undervisning gjennom BSOA eller BSO har rett til å leie instrument.
 • Tilbudet omfatter kun instrumenter av ¼, ½ eller ¾ størrelse. Når eleven har nådd voksen størrelse, forutsettes kjøp av eget instrument. 
 • Leie av instrument inkluderer normalt vedlikehold av instrumentet, reparasjon/utskifting av bue samt skifting av strenger. 
 • Alle medlemmene i orkesteret har ulykkesforsikring og instrumentforsikring gjennom orkesterets medlemskap i UNOF (De unges orkesterforbund).

Orkesteret er en foreldredrevet organisasjon som består av 2 økonomiske enheter:

 • Bestum strykeorkester (BSO)  er det opprinnelige orkesteret. Her inngår  hoved- og kammerorkestrene. All individuell undervisning, instrumentleie og felles aktiviteter inngår under BSO.
 • Bestum strykeorkester Aspirant (BSOA) omfatter rekruttene og aspirantorkesteret.

Orkestrenes økonomi besluttes av foreldrene på årsmøtene til orkestrene, og forvaltes av de valgte styrene for orkestrene. Inntektene består i hovedsak av medlemskontingent og offentlig støtte.