Bestum strykeorkester – Innmeldingsskjema

Innmelding kan gjøres ved å registrere opplysninger her:

https://forms.gle/P43BQqprQKW4Fsba8

Eller ved å fylle ut skjema under

Send oss disse opplysningene på e-post til  bestumstryk@gmail.com  (klipp og lim inn i en epost)

Navn___

Fødselsdato og år_____

Skole og klassetrinn_______

_____melder seg herved inn i Bestum strykeorkester

_____er interessert i prøvetime med Bestum strykeorkester.

Jeg har ikke spilt før, men ønsker å spille fiolin/cello_

Jeg har spilt fiolin/cello i _        (antall år)

hos __  (navn på lærer og på musikkskole/privat)

Ved innmelding kan instrument leies av orkesteret. Ønsker du å leie instrument av orkesteret? Skriv hvilket instrument og hvilken størrelse (hvis det er kjent):__

Mors navn: ____

Mors adresse og poststed:___

Mors e-post:___

Mors telefonnumre:____

Fars navn:__

Fars adresse og poststed:_

Fars e-post:___

Fars telefonnumre:_

Samtykke til bruk av bilder/film

Vi ber om samtykke fra foreldre for å vite om vi eventuelt kan benytte bilder/filmopptak av barna på nettside, facebook, plakater eller andre publikasjoner. Bestum strykeorkester vil bare benytte bilder/filmopptak for å formidle informasjon om orksterets aktiviteter. Vi gjør oppmerksom på at bilder og filmsnutter av hele eller større deler av orkesteret regnes som situasjonsbilder der det er aktiviteten på bildet som er det egentlige motivet. Slike bilder kan brukes av strykeorkesteret uten eksplisitt samtykke.

_______ Det er greit at bilder/filmopptak av mitt barn legges ut på Bestum strykeorkesters blogg, på vår åpne facebooksideside og til plakater.

______ Det er greit at bildene/filmopptak legges ut på den lukkede facebookgruppen der kun foreldre til barn i orkesteret er med.

Dato: ________    

X_______                                                                                            X________

Foresattes underskrift                                                           Elevens underskrift

  • Orkesteret tilbyr to gratis prøvetimer.
  • All inn- og utmelding og søknad om permisjon skal skje skriftlig og sendes på e-post til bestumstryk@gmail.com
  • Påbegynt semester betales fullt. Innbetalt semesteravgift refunderes ikke. Dette gjelder både orkesteravgiften og individuelle timer.
  • Alle medlemmer plikter å betale kontingent som fastsatt av årsmøtet i rett tid.
  • Alle medlemmer plikter å møte til rett tid til øvelser og arrangementer.
  • Alle medlemmer må holde i skikkelig stand effekter, instrumenter og noter som er utlånt/leid av orkesteret.
  • Bestum strykeorkester er et foreldredrevet orkester, hvilket betyr at vi baserer oss på noe innsats fra foreldre for å drive vår virksomhet. Foreldreinnsatsen er i hovedsak i form av å være foreldrevakt på orkesterøvelser eller konserter.

Personvernerklæring

Bestum strykeorkester behandler kontaktopplysninger for medlemmene og deres foresatte for å kunne organisere aktivitetene i orkesteret. Vi bruker ikke opplysningene til andre formål.