Innmeldingsskjema

Bestum strykeorkester – Innmeldingsskjema

Send oss disse opplysningene på e-post til  bestumstryk@gmail.com  (klipp og lim inn i en epost)

Navn___

Fødselsdato og år_____

Skole og klassetrinn_______

melder seg herved inn i Bestum strykeorkester.

Jeg har ikke spilt før, men ønsker å spille fiolin/cello_

Jeg har spilt fiolin/cello i _        (antall år)

hos __  (navn på lærer og på musikkskole/privat)

Ved innmelding kan instrument leies av orkesteret. Ønsker du å leie instrument av orkesteret? Skriv hvilket instrument og hvilken størrelse:__

Mors navn: ____

Mors adresse og poststed:___

Mors e-post:___

Mors telefonnumre:____

Fars navn:__

Fars adresse og poststed:_

Fars e-post:___

Fars telefonnumre:_

Dato: ____     201x___

Ja _  , jeg kan bli avbildet, uten navn, på orkesterets nettside eller i andre tilknyttet publikasjoner.

Nei _   , bilder av meg kan ikke brukes på orkesterets nettside eller i andre tilknyttet publikasjoner.

X__                                                                                            X__

Foresattes underskrift                                                           Elevens underskrift

  • All inn- og utmelding og søknad om permisjon skal skje skriftlig og sendes på e-post til bestumstryk@gmail.com
  • Påbegynt semester betales fullt. Innbetalt semesteravgift refunderes ikke. Dette gjelder både orkesteravgiften og individuelle timer.
  • Alle medlemmer plikter å betale kontingent som fastsatt av årsmøtet i rett tid.
  • Alle medlemmer plikter å møte til rett tid til øvelser og arrangementer.
  • Alle medlemmer må holde i skikkelig stand effekter, instrumenter og noter som er utlånt/leid av orkesteret.