Foreldrevaktenes oppgaver

(For terminlister og datoer for foreldrevakter se https://bestumstrykerne.wordpress.com/terminlister/)

Covid-19 situasjonen

NB! I lys av Covid-19 situasjonen er det innført egne oppgaver i forbindelse med smittevern (rigging av lokale, avstand, matservering mv).

Oppsummert praktiserer vi derfor inntil videre følgende:

 • Det er ønskelig at barna selv medbringer egen drikkeflaske med saft eller vann.
 • Foreldrevaktene får egne oppgaver for å ivareta smittevern.
 • Foreldrevaktene bes om å møte senest 17.45 for å rigge øvingslokale med tilstrekkelig avstand mellom elevene, bæring av stoler, instrumenter mv.
 • OBS! Kammerorkesterets elever bes ta med eget notestativ til alle øvelsene fremover.

Se også «Prinsippene for orkesterøvelser i Koronatiden» beskrevet nærmere her

Generelt

Bestum strykeorkester er en foreldredrevet organisasjon. Orkestrene drives i samarbeid med Oslo kulturskole, og de fleste av fiolin- og cellolærerne er ansatt gjennom Oslo kulturskole. Samtidig er aktivitetene vi driver (orkesterøvelser, konserter og seminarer) organisert av Bestum strykeorkester. Vi legger til rette for at lærere skal kunne ha fokus på det musikalske gjennom å ta oss av det praktiske som skal gjøres. Det betyr at foreldre blir bedt om å stille opp som foreldrevakter på orkesterøvelser og konserter. Som regel betyr dette at man som forelder stiller opp ca 2 ganger i semesteret. Dette er samtidig en fin måte å bli kjent med orkesteret og de andre barna på.

 1. Møte i god tid før, dvs. minst 15 minutter før orkesterøvelsen/seminaret begynner. Det fremgår av terminlistene hvilken dato man er satt opp som vakt. Har du ikke anledning å møte, sørger du selv for å bytte med noen andre foreldre. Telefon- og epostliste for hvert orkester sendes ut i begynnelsen av semesteret. Foreldrevakten blir inne i rommet under hele øvelsen for å bistå dirigenten eller ungene etter behov.
 2. Sette frem stoler og notestativ.
 3. Sørge for at alle elever er på plass straks de har fått stemt. Sørge for at ingen begynner å spille mens stemming av instrumenter pågår.
 4. Være tilstede under øvelsen. Det har til tider vært en del uro under øvelsene. For å motvirke dette er det nødvendig at foreldrevaktene passer på at elevene ikke prater eller på andre måter forstyrrer sine medelever og dirigenten under selve øvelsen. Det er lov å hysje på andres barn! 
 5. Ha et visst oppsyn med musikantene i pausene. Orkestermedlemmene skal holde seg til området ved øvelserommet og ikke løpe rundt på Bestum skole. Foreldrevaktene hjelper også til med å få medlemmene på plass til avtalt tid etter pause.
 6. Matpausen. Vi serverer mat i pausen på øvelsene og det er foreldrevakts ansvar å kjøpe inn og klargjøre maten til servering. Knekkebrød med ost, fersk frukt og snacks gulrøtter er et populære valg av mat. Oftest ligger servietter, kopper, papptallerkener og plastposer til søppel i en plasteske på kottet til høyre i øvelsesrommet hvor notestativene ligger. Fra januar 2020 ber vi musikerne ha med vannflaske på øvelsene, slik at det ikke er nødvendig å lage saft, og da behøver man heller ikke vaske opp glass. Hvis nødvendig vennligst be barna vaske hendene sine før de går inn for å spille igjen. Foreldrevaktene er også ansvarlige for rydding etter matpausen.
 7. Rydding. Alle skal hjelpe til med å rydde, men dirigenten er ansvarlig for siste finish. Etter øvingene settes stoler på plass og notestativer legges sammen oppi de store plasteskene og tilbake i kottet innerst i øvelserommet.
 8.  I tilfelle brannøvelse/ brann: Instrumenter og noter blir igjen. Alle forlater rommet og går ned trappen og ut av  bygningen. Alle går rolig og rask ut, foreldrevaktene sist.

Til Aspirantorkesterets foreldre:  Barna er ofte ivrige og begynner å spille så snart instrumentet er pakket ut, men dette forstyrrer Kristin i stemmingen av instrumentene. Det er foreldrenes oppgave å gi våre barn beskjed om å holde buen i ro inntil det gis signalet om at gruppen er klar. Takk!