Foreldrevaktenes oppgaver

  1. Møte i god tid før arrangementet, dvs. minst 15 minutter før orkesterøvelsen/seminaret begynner. Det fremgår av terminlistene hvilken dato man er satt opp som vakt. Har du ikke anledning å møte, sørger du selv for å bytte med noen andre foreldre. Telefon- og epostliste for hvert orkester sendes ut i begynnelsen av semesteret. Foreldrevakten blir inne i rommet under hele øvelsen for å bistå dirigenten eller ungene etter behov.
  2. Sette frem stoler og notestativ.
  3. Sørge for at alle elever er på plass straks de har fått stemt. Sørge for at ingen begynner å spille mens stemming av instrumenter pågår.
  4. Være tilstede under øvelsen. Det har til tider vært en del uro under øvelsene. For å motvirke dette er det nødvendig at foreldrevaktene passer på at elevene ikke prater eller på andre måter forstyrrer sine medelever og dirigenten under selve øvelsen. Det er lov å hysje på andres barn! 
  5. Ha et visst oppsyn med musikantene i pausene. Orkestermedlemmene skal holde seg til området ved øvelserommet og ikke løpe rundt på Bestum Skole. Foreldrevaktene hjelper også til med å få medlemmene på plass til avtalt tid etter pause.
  6. Matpausen. Vi serverer mat i pausen på øvelsene og det er foreldrevakts ansvar å kjøpe inn og klargjøre maten til servering. Knekkebrød med ost, fersk frukt og snacks gulrøtter er et populære valg av mat.  Oftest ligger servietter, vannmugger, kopper, papptallerkener og plastposer til søppel i en plasteske på kottet til høyre i øvelsesrommet hvor notestativene ligger.  Hvis nødvendig vennligst be barna vaske hendene sine før de går inn for å spille igjen. Foreldrevaktene er også ansvarlige for rydding etter matpausen.
  7. Rydding. Alle skal hjelpe til med å rydde, men dirigenten er ansvarlig for siste finish. Etter øvingene settes stoler på plass og notestativer legges sammen oppi de store plasteskene og tilbake i kottet innerst i øvelserommet.
  8.  I tilfelle brannøvelse/ brann: Instrumenter og noter blir igjen. Alle forlater rommet og går ned trappen og ut av  bygningen. Alle går rolig og rask ut, foreldrevaktene sist.

Til Aspirantorkesterets foreldre:  Barna er ofte ivrige og begynner å spille så snart instrumentet er pakket ut, men dette forstyrrer Kristin i stemmingen av instrumentene. Det er foreldrenes oppgave å gi våre barn beskjed om å holde buen i ro inntil det gis signalet om at gruppen er klar. Takk!