Foreldrevaktenes oppgaver

(For terminlister og datoer for foreldrevakter se https://bestumstrykerne.wordpress.com/terminlister/)

Generelt

Bestum strykeorkester er en foreldredrevet organisasjon. Orkestrene drives i samarbeid med Oslo kulturskole, og de fleste av fiolin- og cellolærerne er ansatt gjennom Oslo kulturskole. Samtidig er aktivitetene vi driver (orkesterøvelser, konserter og seminarer) organisert av Bestum strykeorkester. Vi legger til rette for at lærere skal kunne ha fokus på det musikalske gjennom å ta oss av det praktiske som skal gjøres. Det betyr at foreldre blir bedt om å stille opp som foreldrevakter på orkesterøvelser og konserter. Som regel betyr dette at man som forelder stiller opp ca 2 ganger i semesteret. Dette er samtidig en fin måte å bli kjent med orkesteret og de andre barna på.

  1. Møte i god tid før, dvs. minst 15 minutter før orkesterøvelsen/seminaret begynner. Det fremgår av terminlistene hvilken dato man er satt opp som vakt. Har du ikke anledning å møte, sørger du selv for å bytte med noen andre foreldre. Telefon- og epostliste for hvert orkester sendes ut i begynnelsen av semesteret. Foreldrevakten blir inne i rommet under hele øvelsen for å bistå dirigenten eller barna etter behov.
  2. Sette frem stoler og notestativ.
  3. Sørge for at alle elever er på plass straks de har fått stemt. Sørge for at ingen begynner å spille mens stemming av instrumenter pågår.
  4. Være tilstede under øvelsen. Det har til tider vært en del uro under øvelsene. For å motvirke dette er det nødvendig at foreldrevaktene passer på at elevene ikke prater eller på andre måter forstyrrer sine medelever og dirigenten under selve øvelsen. Det er lov å hysje/si fra til barna når det er nødvendig. 
  5. Ha et visst oppsyn med musikantene i pausene. Orkestermedlemmene skal holde seg til området ved øvelsesrommet og ikke løpe rundt på Bestum skole. Foreldrevaktene hjelper også til med å få medlemmene på plass til avtalt tid etter pause.
  6. Matpausen.
    Foreldrevakten tar med og serverer en enkel snack i pausen på øvelsene. Musikerne har med egen vannflaske på øvelsene, slik at det ikke er nødvendig å lage saft, og da behøver man heller ikke vaske opp glass. Hvis nødvendig vennligst be barna vaske hendene sine før de går inn for å spille igjen. Foreldrevaktene er også ansvarlige for rydding etter matpausen.
  7. Rydding. Alle skal hjelpe til med å rydde, men dirigenten er ansvarlig for siste finish. Etter øvingene settes stoler på plass og notestativer legges sammen oppi de store plasteskene og tilbake i kottet innerst i øvelserommet.
  8.  I tilfelle brannøvelse/ brann: Instrumenter og noter blir igjen. Alle forlater rommet og går ned trappen og ut av  bygningen. Alle går rolig og rask ut, foreldrevaktene sist.

Til Aspirantorkesterets foreldre:  Barna er ofte ivrige og begynner å spille så snart instrumentet er pakket ut, men dette forstyrrer Kristin i stemmingen av instrumentene. Det er foreldrenes oppgave å gi våre barn beskjed om å holde buen i ro inntil det gis signalet om at gruppen er klar. Takk!