Instrumentforsikring

  • Alle medlemmene våre har ulykkesforsikring og instrumentforsikring gjennom orkesterets medlemskap i UNOF (De unges orkesterforbund).
  • Ulykkesforsikringen gjelder i hele verden, til, fra og under enhver øvelse eller konsert i regi av Bestum strykeorkester.
  • Forsikring av instrument gjelder hele tiden, i hele verden, og dekker bl.a. skader på instrument og tilbehør (kasser, trekk og annet utstyr til instrumentet) for inntil NOK 50 000.
  • Det er en egenandel på NOK 1000 per skade. For mer informasjon om forsikringen og hva den dekker, se UNOFs forsikringsinfo.