Godt nytt år og oppstart av musikkåret 2021

Godt nytt år til alle musikere og foreldre i Bestum strykeorkester. Vi håper alle har hatt en fin jule- og nyttårsfeiring.

Vi starter opp fra i morgen med individuelle timer og orkesterøvelser. Siden smitteverntiltakene vi har forholdt oss til før jul er de samme, fortsetter vi med kortere øvelser for orkestrene uten pauser. Tidspunktene er:

Aspirantorkester: torsdager kl 17.15-18.15

Hovedorkesteret: onsdager kl 18.00-19.15

Kammerorkester: onsdager kl 18.00-19.15

Musikerne våre på ungdomstrinnet kan dessverre fortsatt ikke delta på orkesterøvelsene, og de vil få individuell undervisning digitalt.

Vel møtt til et nytt musikalsk 2021!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

God jul og viktige datoer våren 2021

Kjære foreldre i Bestum Strykeorkester

Da har vi gjennomført nok et semester med mange begrensninger. Vi er takknemlige for at vi har fått gjennomført det meste av undervisningen fysisk og selv om det har vært en sorg å avlyse huskonserter, seminarer og julekonserten, opplever vi at konsertene med strømming har vært et godt alternativ.  Vi er lei oss for at rekruttene ikke har hatt noen møtearenaer, men vi krysser fingrene for at det og mye annet blir mulig å få til i neste semester. Vi takker for godt samarbeid med dere i en utfordrende tid!

Her kommer viktige datoer for neste semester med forbehold (terminlister kommer i januar): 

Uke 1 (fra mandag 4.jan): Den individuelle undervisningen og orkesterøvelsene starter

Mandag 25.01 kl 17.00-18.00: Samspill for rekruttene i 1.etg i B-bygget på Bestum skole

Lørdag 20.03 og søndag 21.03: Samarbeidsseminar med Vestre Aker Strykeorkester. Folkemusikk for Hovedorkesteret og Pop/film-musikk for Kammerorksteret.

Uke 13: Huskonserter

28.05-30.05: Seminartur til Saltö utenfor Strömstad

Onsdag 9.06: Sommerkonsert med orkestrene

Når det gjelder orkestersammensetning, kan det være det blir noen endringer fra januar. De dette gjelder får e-post om dette etterhvert.

Til slutt en liten oppfordring: Vi har noen ledige plasser på fiolin fra januar og er takknemlige om dere vet om noen som kan være interessert og kan reklamere litt 😊Interesserte kan sende e-post til Kristin: kristin.chandras@kul.oslo.kommune.no

Med dette ønsker vi dere alle en riktig god jul og ser frem til et nytt musikalsk år i BSO!

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Elever i karantene + Info om Digitale Julekonserter

Denne uken er 6. og 7.klasse på Bestum skole i karantene. Det betyr at elevene våre som går i disse klassene får digital undervisning. Elevene våre på ungdomsskolen og videregående får digital undervisning både denne uken og neste. Pga veldig stort frafall i Kammerorkesteret (pga karantener) blir kammerorkesterøvelsen denne uken (i morgen) avlyst. Hovedorkesterøvelsen går som normalt fra kl 18.00-19.15.

Neste uke er siste undervisningsuke før jul i Bestum Strykeorkester. Det er med stor sorg vi må avlyse den tradisjonelle julekonserten i Ullern kirke lørdag 12.12. Vi hadde håpet å få til streaming/filmopptak fra kirken, men vi får dessverre ikke lov til det. I stedet arrangerer vi to små julekonserter i orkestertiden onsdag 9.12 og torsdag 10.12 på Bestum skole som vi streamer på foreldregruppens facebookside. Vi skal forsøke å lage julestemning og ber barna ta på seg juleklær og evt nisseluer 😊.

Opplegget blir slik:

Onsdag 9.desember:

Kl 18.00-18.45: Hovedorkesteret og Kammerorkesteret øver hver for seg der de pleier å øve.

Kl 19.00-19.30: Konsert med streaming. Kammerorkesteret spiller fra «galleriet» (gangen i 2.etg, Hovedorkesteret spiller nede.

Torsdag 10.desember:

Kl 17.15-17.45: Aspirantorkesteret varmer opp og øver

Kl 18.00-18.30: Konsert med streaming.

Rekruttsamspillet som vi egentlig skulle arrangere onsdag 9.des er utsatt til januar.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Elever over barneskolealder – nye retningslinjer fra Oslo Kommune

Hei alle sammen!

I går kom det nye oppdaterte retningslinjer fra Oslo Kommune. Disse får betydning for enkelte elever i Kammerorkesteret.


En konsekvens av de nye retningslinjene er at vi dessverre ikke kan ha fysisk undervisning eller fysiske orkesterøvelser for de av våre musikanter som ikke er på barnetrinnet.

For BSO gjelder dette noen av musikerne i Kammerorkesteret. Når det gjelder individuell undervisning, vil vi kunne gjennomføre det digitalt med de elevene som er på ungdomstrinnet.

Hele pressemeldingen til Oslo Kommune:

https://www.oslo.kommune.no/politikk/byradet/pressemeldinger/16-november-byradet-utvider-den-sosiale-nedstengingen

ps. I går ble det sendt ut e-post fra Kristin om at digital streaming av huskonsertene for Aspirant- og Hovedorkesteret utsettes med en uke. Vi gjentar for ordens skyld det her på siden også.

Mvh BSO

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Presiseringer fra Kulturskolen – smittevern

Kulturskolen nå har strammet inn på smitteverntiltakene i lys av dagens situasjon.

Det er fortsatt slik at færrest mulig personer skal inn i rommene både under individuelle timer og orkesterøvelser.

Det betyr at elevene ikke skal ha med foreldre inn til individuelle timer. Videre skal ingen foreldre som ikke har oppgaver i tilknytning til orkesterøvelsen være inne på orkesterøvelsen. Det betyr bare foreldrevakten, og han/hun må bruke maske.

Vi vil også presisere at foreldrene heller ikke skal oppholde seg i gangen og fellesarealene og vente mens elevene har time.

Bestum strykeorkesters rutiner for smittevern er nå oppdatert på følgende side, med tillegg til slutt som gjelder fra 11.november.

Ps. Tusen takk til dyktige Kammerorkester-elever og lærere som leverte en flott digital huskonsert i går!

Vi gleder oss til nye digitale huskonserter for Hovedorkesteret den 18.11 og Aspirantorkesteret den 19.11😊

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Justeringer i orkesterøvelsene

Hei alle sammen.

Styret har besluttet å inntil videre droppe pausene under orkesterøvelsene. På den måten unngår vi mye mingling og lek mellom barna og det er et viktig kontaktreduserende tiltak i den tiden vi nå er inne i.

Uten pause kan vi ikke holde på så lenge. Derfor blir det noe kortere øvelser

Aspirantorkester: kl 17.15-18.15

Hoved- og Kammerorkester: kl 18.00-19.15

(Kammerorkesteret har digital konsert i morgen og fått egne oppmøtetider for den konserten)

ps. undervisningen og orkesterøvelsene går som vanlig selv om vi streamer i foreldregruppen og lager digital huskonsert ut av det:-)

Hilsen Styret

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Huskonserter, samspill for rekruttene og utsettelse av seminar 14.11 / 15.11

Vi har nå kommet frem til et alternativt opplegg for huskonsertene! Vi arrangerer huskonserter i orkestertiden for elevene i hvert orkester, uten publikum (så lager vi ikke nye kohorter)

Vi live-streamer konsertene på foreldregruppens facebookside. En i styret står for streamingen. Herman leder konserten i kammerorkesteret og Kristin leder konsertene i Hovedorkesteret og Aspirantorkesteret.

Så arrangerer vi et samspill for alle rekruttene i desember som vi også skal streame litt fra.

Detaljert plan:

 • Onsdag 11.11 kl 18: Huskonsert for elevene i Kammerorkesteret og Vestre Aker og Bestum Kammerorkester på rom B214

Elevene i Vestre Aker og Bestum Kammerorkester møter i rom B213 (pga smittevern) og streames derfra. Alle elevene må møte kl 17.45 og være spilleklare kl 18.

 • Ny tid! Onsdag 25.11. kl 18: Huskonsert for elevene i Hovedorkesteret i 1.etg (atriet). Oppmøte kl 17.45.
 • Ny tid! Torsdag 26.11 kl 17.15: Huskonsert for elevene i Aspirantorkesteret. Oppmøte kl 17.
 • Onsdag 9.12 kl 16.30-17.30: Samspill/juleavslutning for alle rekruttene i atriet i 1.etg  m/Silje, Kristin og Monika. Nærmere info kommer.

I terminlistene for Hoved- og Kammerorkesteret er det oppført et seminar 14.11 og 15.11. Dette seminaret utsettes til neste semester

Vi håper fortsatt på å gjennomføre julekonsert lørdag 12.12 i Ullern kirke. Hvis smittesituasjonen i Oslo ikke snur, blir det live-streaming fra kirken, men vi håper fortsatt på at det blir med publikum!

Styret

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Oppdaterte rutiner for gjennomføring av timer og orkesterøvelser

Rutine sist oppdatert 11.11.2020

I forbindelse med at vi gjenopptar fysiske orkesterøvelser og individuelle timer neste uke (44), er også rutinene for smittevern oppdatert. Vi ber foreldre og foreldrevakter om å sette seg inn i disse rutinene.  

Rutiner for smittevern Bestum Strykeorkester

Det er en forutsetning for at vi kan gjennomføre musikkundervisning at dette gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Bestum strykeorkester har derfor egne rutiner for gjennomføring av individuell undervisning og orkesterøvelser. Disse bygger på Norsk musikkråds veileder Smittevern for musikkøvelser og Veileder om smittevern for kulturskolen. 

Rutinene er delt inn i grunnleggende krav og konkrete oppgaver knyttet til orkesterøvelser og individuelle timer:

1. Grunnleggende krav for smittevern og musikkundervisning

Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser

Dette er et ansvar for foreldre, lærere og barn.

God hygiene

Håndhygiene og vasking/desinfisering av kontaktflater skal gjennomføres før og etter øvelsene.

Ingen fysisk nærkontakt mellom personer

Vi praktiserer avstand på minimum 1 meter på øvelsene. For individuell undervisning med elever der det er mulig med 2 meter tilstreber vi det.

Ingen sambruk av instrumenter og utstyr

Nødvendig hjelp til å stemme instrumentet er greit, men ellers unngår vi å ta på hverandres instrumenter. 

Øvingslokalet må være egnet: Nok plass til utøvere og utstyr

Vi gjør tilpasninger i bruken av rom på Bestum skole slik at vi oppnår tilstrekkelig avstand mellom barna.

2. Oppgaver ved orkesterøvelser

Musikernes oppgaver

 • Alle må vaske hendene når de kommer til lokalet, før de kler av seg, pakker ut instrument og finner plassen sin.
 • Sitte på plassen og være flinke til å holde avstand til de andre
 • Ha med drikkeflaske og notestativ (bare Kammer trenger ha med notestativ).
 • Kose seg med å spille sammen med orkesteret.

Foreldrevaktens oppgaver

 • Komme 20 min før øvelsen begynner, sette ut notestativer og stoler sammen med dirigentene før musikerne kommer. Stoler skal stå med minimum 1 meter avstand til andre. Alle skal ha ett notestativ hver. 
 • Sammen med orkesterassistenten se til at barna vasker hendene før øvelsen. Et barn kan få i oppgave å gi håndsprit til elevene som ikke har vasket hendene.
 • Passe på at barna overholder 1-metersregelen under øvelsen og mens de er i lokalet.
 • Vaske av overflater (notestativer, stoler/krakker, dørhåndtak og dørkarmer) etter øvelsen er ferdig. 
 • Ha på munnbind når man er tett på elevene eller dirigent/orkesterassistent

Foreldrenes oppgaver

 • Informere barna om hvordan øvelsene skal gjennomføres.
 • Ikke bli med inn i lokalet med mindre det er helt nødvendig. Dersom foreldre er med inn i lokalet skal de ha på munnbind.

Dirigentens oppgaver

 • Overordnet ansvar for gjennomføring av orkesterøvelsen
 • Sysselsette foreldrevakter og orkesterassistenten

3. Oppgaver ved individuelle timer:

 • Elevene skal vaske hender eller bruke håndsprit før timen starter.
 • Elevene skal ikke gå inn i rommet før foregående elev har gått ut.
 • Lærerne har ansvar for at undervisningen gjennomføres i samsvar med Veileder for smittevern i Kulturskolen.

Tillegg som gjelder fra 11. november:

 • Orkesterøvelsene gjennomføres nå inntil videre uten pauser. Da unngår vi en del nærkontakt mellom barna og risiko for sammenstimling. Orkesterøvelsen kortes ned og pausemat utgår.
  • Aspirantorkesteret øver torsdager kl 17.00-18.00
  • Hovedorkesteret og Kammerorkesteret øver onsdager fra 18.00-19.15)
 •  Dirigenter, foreldrevakter og orkesterassistenter bruker munnbind ved oppstart av og ved avslutning av øvelsen når det er mye bevegelse og rigging i rommet.

Rutine sist oppdatert 11.11.2020

Publisert i Uncategorized | 1 kommentar

Fysiske orkesterøvelser og individuelle timer gjenopptas

Huskonserter utsettes inntil videre

Etter to uker med digital undervisning for elevene på Bestum Skole, gjenopptar vi fysiske øvelser fra neste uke (44).

Smitte og karantenesituasjonen for lærere og elever tilknyttet Bestum Strykeorkester er nå avklart.

Styret har derfor besluttet at det er forsvarlig med en forsiktig gjenopptagelse av både individuelle timer og orkesterøvelser fra neste uke. Foreldrevakter for kommende uke vil bli kontaktet direkte.

Rutinene for gjennomføring av timer og orkesterøvelser er nå oppdatert og vil bli lagt ut som egen sak på bloggen.

Huskonsertene er fortsatt avlyst i sin opprinnelige form. Lærene vil se på muligheter for å gjennomføre digitale konserter og vi kommer tilbake til dette.

Vennlig hilsen

Styret BSO

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Digital undervisning for elevene på Bestum uke 42 og 43 – Huskonsertene utsettes

Det er nå en uoversiktlig og uavklart situasjon ved Bestum skole og for strykeorkesteret, og vi har flere elever og lærere i karantene. Styret har derfor besluttet at vi de kommende to ukene ikke skal møtes fysisk (uke 42+43). Lærerne vil gi elevene undervisning digitalt på samme måte som denne våren. Vi gjør dette i samråd med Bestum skole som et forsiktighetstiltak og har sammenheng med den økende smittesituasjonen som blant annet har medført karantene for ett av trinnene på skolen. 

Orkesterøvelser de samme to ukene, samt de planlagte huskonsertene vil ikke bli gjennomført. 

Lærerne vil ta kontakt med elevene som har undervisning på Bestum Skole og gi nærmere info om gjennomføring av den digitale undervisningen. 

Individuell undervisning på Skøyen skole går som normalt.

Når det gjelder huskonsertene, så vil lærerne undersøke mulighetene for at vi likevel kan gjennomføre digitale huskonserter. Vi kommer tilbake til dette.

Det vil bli foretatt en ny vurdering av situasjonen i slutten av uke 43 og vi håper at avbruddet fra den fysiske undervisningen blir kortvarig.

Med vennlig hilsen

Styret BSO

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar