Kontaktpersoner og styre

Ønsker du å vite mer om Bestum Strykeorkester?  Send gjerne en mail til oss på bestumstryk@gmail.com eller ta direkt kontakt med vår musikalske leder eller et av styremedlemmene per telefon. 

Dirigent og musikalsk leder

Kristin er musikalsk leder for Bestum strykeorkester og Bestum strykeorkester Aspirant.

Styrene i Bestum strykeorkester og Bestum strykeorkester Aspirant

Styrene ble konstituert 26. februar 2020:

Styreleder: Ragnhild Spigseth, tlf : 905 78 204

Arrangementsansvarlig: Thanh Nguyen, tlf: 934 95 544

Sponsoransvarlig: Kjetil Dahlseng, tlf: 924 83 434

Informasjons- og rekrutteringsansvarlig: Sverre Skagestad, tlf: 911 26 294

Medlems- og foreldrekontaktansvarlig: Tone Holst, tlf: 952 70 034

Instrument- og materiellansvarlig: Guillaume Lescofit, tlf: 908 29 141

Økonomiansvarlig: Jane Kristiansen, tlf: 950 10 335

Bestum strykeorkester er et foreldredrevet orkester

Medlemmene i strykeorkestrene våre er barn og ungdom fra 5 til ca 15 år. Orkestrene drives i samarbeid med Oslo kulturskole, og de fleste av fiolin- og cellolærerne er ansatt gjennom Oslo kulturskole. Samtidig er aktivitetene vi driver (orkesterøvelser, konserter og seminarer) organisert av Bestum strykeorkester. Vi legger til rette for at lærere skal kunne ha fokus på det musikalske gjennom å ta oss av det praktiske som skal gjøres. Det betyr at foreldre blir bedt om å stille opp som foreldrevakter på orkesterøvelser og konserter. Som regel betyr dette at man som forelder stiller opp ca 2 ganger i semesteret. Dette er samtidig en fin måte å bli kjent med orkesteret og de andre barna på.