Kontaktpersoner og styre

Ønsker du å vite mer om Bestum Strykorkester?  Send gjerne en mail til oss på bestumstryk@gmail.com eller ta direkt kontakt med vår musikalske leder eller et av styremedlemmene per telefon. 

Dirigent:

Kristin er musikalsk leder for Bestum strykeorkester og Bestum strykeorkester Aspirant.

Styrene ble konstituert 12. mars 2019:

Bestum strykeorkester (BSO)

 • Styreleder: Ingeborg Berge Vestøl, tlf: 48 26 79 49
 • Arrangementsansvarlig: Ling Ding
 • Sponsoransvarlig: Birgitte Levy
 • Informasjonsansvarlig: Ragnhild Spigseth, tlf: 90578204
 • Termin- og medlemslister: Solveig Wikstrøm, tlf: 97169843
 • Instrumentansvarlig: Harald Welle, tlf: 90136446  
 • Økonomiansvarlig: Guillaume Lescoffier

Bestum strykeorkester Aspirant (BSOA)

 • Styreleder: Ingeborg Berge Vestøl, tlf: 48 26 79 49
 • Arrangementsansvarlig: Ling Ding
 • Sponsoransvarlig: Birgitte Levy
 • Informasjonsansvarlig: Ragnhild Spigseth, tlf: 90578204
 • Termin- og medlemslister: Solveig Wikstrøm, tlf: 97169843
 • Instrumentansvarlig: Harald Welle, tlf: 90136446  
 • Økonomiansvarlig: Guillaume Lescoffier